Gustaf

Gustaf

Stavba je služila kot skladišče postelj. Severna stran zgradbe je bila navezana na danes že odstranjen železniški tir, ki je še vedno viden na vzhodni strani med Gustafom in bivšo hladilnico. Tako kot MC Pekarna, tudi Gustaf zagotavlja pogoje za ustvarjanje in razvoj različnih interesnih skupin in posameznikov.

Dvorana Gustaf

je prostor, katerega spekter delovanja zajema predvsem glasbeno dejavnost, gostoljubno pa odpira vrata tudi ostalim dejavnostim s področij kulture, izobraževanja, družbe in mladine (predavanja, okrogle mize, delavnice, humanitarne in skupnostne dejavnosti, teater, razstave, multimedijske vsebine, video in filmske projekcije...);

je prostor, ki s svojim delovanjem omogoča obstoj polja neodvisne kulture v mestu ter hkrati zagotavlja pogoje za ustvarjanje ter razvoj različnih interesnih skupin in posameznikov;

je prostor, v katerem so dočakali rojstvo ali našli stalno prebivališče mnogi izjemni mariborski bendi (Coma Stereo, Muškat Hamburg, Blutwurst, Nina Bulatovix...), saj je eden izmed primarnih ciljev društva glasbenikom ponuditi prostor in opremo za kreativno glasbeno udejstvovanje;

Dvorana Gustaf

je prostor, v katerem realizirajo svoje poslanstvo različni kolektivi (Mariboring, Solar Pulse Music, Dubomb, Punkrock koridor, Gu(d)staf Market, Garage Explosion, Marš Klub...); večinoma gre za glasbene kolektive, ki se specificirajo glede na določen žanrski, geografski ali idejni prostor, medtem ko je npr. Gu(d)staf Market vsakomesečna prireditev, katere primarni cilj je zavračanje masovnega potrošništva, rušenje stereotipov, mreženje organizacij, društev in posameznikov, spodbujanje ekološke osveščenosti ter trajnostnega razvoja, humanitarnih dejavnosti, fair trade trgovine in socialnega podjetništva;

je prostor, ki je nastal kot posledica samostojne drže, kritičnega razmišljanja, upora... itd., kar so vrednote, ki jih želimo skozi delovanje kolektivov znotraj in zunaj organizacije, glasbenih skupin ter posameznikov (predvsem tuji in lokalni prostovoljci), gojiti in širiti med ustvarjalno, vedoželjno ter nekritičnega informiranja sito javnost;

Dvorana Gustaf

je prostor, ki odpira vrata vsem, ki bi se želeli udejstvovati na področju kulture in mladine, širiti bazo znanja in kritičnih informacij in razbijati predsodke današnje družbe; med takšne dejavnosti že sedaj vključujemo koncerte, okrogle mize, večere dokumentarnega filma in različne delavnice (lučkarstvo, organiziranje koncertov ter dogodkov drugih vrst, pisanje razpisnih in drugih dokumentacij, fotografija, tonska tehnika, šport (capoeira, slackline, ples, katana...)).

Kot izjemno aktivna organizacija, ki lokalno in mednarodno sodeluje z mnogimi organizacijami iz podobnega (samoniklega, avtonomnega, inovativnega, uporniškega) idejnega prostora, želimo v mestu pripomoči k vzpostavitvi medkulturnega in medgeneracijskega dialoga ter sodelovanja, razbijati stereotipe nanašajoče se na kulturo, umetnost, spol, starost itd. ter izobraževati v smeri kulturnega ter družbenega razvoja.

Uporabniki objekta: Gustaf