Pekarna Magdalenske mreže

Objekt

QR Code: https://pekarna.info/uporabniki/pekarna-magdalenske-mreze/

Stran je v urejanju. Podatki na tej strani so povzeti s spleta.

Socialna omrežja

Pekarna Magdalenske mreže

Smo nevladna, nepridobitna in neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1997.
Delujemo na področju mladine, kulture in civilne družbe.

Naše poslanstvo je grajenje spodbudnega okolja za povezovanje, soupravljanje, angažirano ustvarjanje ter civilnodružbeni aktivizem.